Членство. Права та обов’язки членів

Членами Асоціації можуть бути ОСББ, ЖБК, приватний управитель житловою нерухомістю, інша юридична або фізична особа, що здійснює діяльність у сфері житлово-комунального господарства Львівщини і поділяє принципи засновників Асоціації. Дійсними членами Асоціації є особи, які є засновниками Асоціації або прийняті до Асоціації, а також дотримуються положень статуту і чинного законодавства України.

 

За рішенням Правління фізичній/юридичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Асоціації. Почесним членом Асоціації можуть бути: громадська організація, науковець, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у справі розвитку діяльності у сфері утримання та управління житлом та надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Асоціації.

Прийом нових членів до Асоціації здійснюється загальними зборами на підставі поданої заяви.

Членство в Асоціації припиняється у випадках:

 • добровільного припинення членства в Асоціації відповідно до поданої заяви;
 • виключення з членів Асоціації;
 • автоматичного припинення членства в Асоціації у передбачених випадках.

Члени Асоціації мають право:

 • брати участь в управлінні Асоціацією;
 • обирати та бути обраними до органів Асоціації;
 • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією;
 • користуватися послугами та привілеями Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Асоціації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
 • публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Асоціації;
 • одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;
 • вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення загальних зборів;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;
 • не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;
 • інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Асоціації.

Увійти на сайт

Контакти

Громадська спілка «Львівська асоціація власників житла та управителів житловою нерухомістю»

вул. Кастелівка, 20,
м. Львів, 79012, Україна
(032) 235-68-48

loma.org.ua