Мета, завдання

«Львівська асоціація власників житла та управителів житловою нерухомістю» (ЛАВУ) є громадською неприбутковою організацією, яка об’єднує юридичних (ОСББ, ЖБК, управителі житловою нерухомістю, громадські організації) та фізичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері утримання житла.

 Основними принципами діяльності Асоціації є:

 • верховенство права та закону;
 • пріоритет суспільних інтересів;
 • незалежність;
 • аполітичність;
 • професіоналізм;
 • демократичність;
 • законність;
 • рівноправність членів;
 • добровільність;
 • справедливість;
 • активність;
 • гласність;
 • прозорість та відкритість;
 • публічність;
 • вільний вибір території діяльності;
 • самоврядування.

Метою Асоціації є сприяння процесу розвитку місцевого самоврядування та реформування системи управління житловим фондом в Україні; задоволення та захист прав та законних інтересів членів Асоціації, сприяння розвитку їх правосвідомості, взаємодії та взаємодопомоги.

Завданнями Асоціації є:

 • сприяння гармонізації українського законодавства у сфері ЖКГ із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн та власного досвіду;
 • сприяння професійному розвитку працівників ЖКГ, ОСББ, ЖБК та поширенню етичних стандартів поведінки серед них;
 • сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації голів ОСББ, ЖБК, управителів, надавачів послуг та інших громадських активістів; - сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості громадян у сфері ЖКГ;
 • сприяння підвищенню ролі ОСББ, ЖБК та управителів житловою нерухомістю в суспільстві;
 • сприяння розвитку ринку послуг з управління житловою нерухомістю в Україні;
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Асоціації та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності ОСББ, ЖБК, управителів та інших членів Асоціації; - організація та видання власного друкованого органу, методичних посібників та брошур.

Для виконання поставлених завдань Асоціація:

 • бере участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів;
 • організовує та проводить громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів;
 • сприяє організації та впровадженню заходів щодо розвитку управительскої професії та підвищення кваліфікації управителів;
 • сприяє поширенню правових знань в галузі утримання та управління житлом серед населення;
 • здійснює представництво та захист законних професійних та інших спільних інтересів членів Асоціації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних установах та організаціях;
 • розробляє етичні стандарти поведінки членів Асоціації та контролює їх дотримання; - надає членам Асоціації методичну та інформаційну допомогу;
 • розробляє та реалізує програми безоплатної правової допомоги із залученням до участі у них членів Асоціації;
 • сприяє працевлаштуванню управителів;
 • сприяє професійному зростанню та особистому розвитку управителів житловою нерухомістю та громадського активу ОСББ і ЖБК;
 • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, зустрічі та інші інформаційно-освітні заходи;
 • організовує та проводить експертні дослідження та конкурси;
 • розробляє та реалізує програми обміну та стажування своїх членів, зокрема голів ОСББ, ЖБК та управителів в Україні та за кордоном;
 • взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями, зокрема стосовно фінансової підтримки в межах, дозволених чинним законодавством України;
 • видає власний друкований орган.

Увійти на сайт

Контакти

Громадська спілка «Львівська асоціація власників житла та управителів житловою нерухомістю»

вул. Кастелівка, 20,
м. Львів, 79012, Україна
(032) 235-68-48

loma.org.ua